Groep LowettePediatrie / psychomotoriek

Pediatrie / psychomotoriek

Pediatrie/ psychomotoriek

Pediatrische revalidatie wordt toegepast bij kinderen met: aandacht- en concentratieproblemen (ADD,ADHD...), moeilijkheden met sociale vaardigheden (ASS..), leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie, NLD, mentale retardatie, geheugenproblemen, kinderen die achterop geraken met schoolse vaardigheden door de hoge druk van de maatschappij,..), motorische ontwikkelingsachterstand (dyspraxie, DCD, lateralisatieproblemen...), een verscheidenheid van syndromen (syndroom van Down...), hersenaandoeningen (CP, CVS,...) en cardiale, respiratoire en metabole problemen.

We starten met een vraaggesprek en maken gebruik van genormeerde en gestandaardiseerde testen om een kwaliteitsvolle begeleiding op te starten. Op een speelse manier helpen we je kind zich te ontplooien en zich gelukkig te voelen in zijn leefwereld. De glimlach van een kind is immers zoveel waard!

Vragen? Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?